تعمیر پکیج بوتان


کد خطاهای مربوط به تعمیر پکیج بوتان

در این قسمت می توانید کد خطاهای مربوط به تعمیر پکیج بوتان را مشاهده فرمایید تا در صورت وجود مورد خاص یا نیاز به مشورت با کارشناس فنی با ما تماس گرفته یا ثبت درخواست تعمیر پکیج بوتان را ثبت نمایید .
برای این منظور ابتدا آیتم تعمیر پکیج را انتخاب کنید و سپس آیتم تعمیر پکیج بوتان را انتخاب کرده ، توضیحی درباره نوع مشکل یا خرابی بنویسید و شماره تماس خود را بگذارید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند .


شرح کد خطاها تعمیر پکیج بوتان

چراغ سبز چشمک زن ۱ ثانیه روشن ۵ ثانیه خاموش به چه معنی است ؟

دستگاه در حالت استند بای است.

چراغ سبر چشمک زن ۰.۵ ثانیه روشن ۰.۵ ثانیه خاموش به چه معنی است ؟

پرشر آب دچار نقص است.

چراغ قرمز چشمک زن به چه معنی است ؟

ترموستات حد قطع شده است

چراغ قرمز ثابت به چه معنی است ؟

Ntc گرمایش و ترمستات دود قطع است.

چراغ زرد چشمک زن به چه معنی است ؟

فعال بودن حالت حداکثر توان گرمایشی

چراغ زرد ثابت به چه معنی است ؟

قطع بودن ntc

چراغ سبز و قرمز ثابت به چه معنی است ؟

ntc آب مصرفی دچار مشکل است

چراغ قرمز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش به چه معنی است ؟

ترموستات حد قطع شده است

چراغ قرمز ۰.۲ ثانیه روشن و ۰.۲ ثانیه خاموش به چه معنی است ؟

ntc گرمایش دچار اختلال است

چراغ سبز ۰.۵ ثانیه روشن و ۰.۵ ثانیه خاموش به چه معنی است ؟

پرشر آب و پرشر دود قطع است

کد خطای E01 به چه معنی است ؟

عدم تشکیل شعله

کد خطای E02 به چه معنی است ؟

ترموستات حد فعال است

کد خطای E03 به چه معنی است ؟

پرشر دود فعال است

کد خطای E04 به چه معنی است ؟

فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است

کد خطای E04 به چه معنی است ؟

فشار آب مدار گرمایش با کمبود مواجه شده است

کد خطای E06 به چه معنی است ؟

Ntc آب گرم مصرفی قطع است

کد خطای E07 به چه معنی است ؟

Ntc آب گرمایش قطع است

کد خطای E011 به چه معنی است ؟

قبل از فرمان برد شعله بوجود می آید

چشمک زن به چه معنی است ؟

کافی نبودن فشار آب گرمایش

کد خطای ADJ به چه معنی است ؟

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

کد خطای E1 به چه معنی است ؟

قطع گاز و عدم تشکیل شعله

کد خطای E2 به چه معنی است ؟

ترموستات حد فعال است

کد خطای E3 به چه معنی است ؟

پرشر دود پس از ۲ دقیقه وارد عمل خواهد شد

کد خطای E4 به چه معنی است ؟

مدولاتور شیر گاز دچار خطا است

کد خطای E5 به چه معنی است ؟

ntc مدار گرمایش دچار مشکل است

کد خطای E6 به چه معنی است ؟

ntc مدار آب گرم مصرفی دچار مشکل است

کد خطای E7 به چه معنی است ؟

پرشر دود پیش از روشن شدن فن وصل است

کد خطای E8 به چه معنی است ؟

ترموستات اتاقی دچار اختلال است

کد خطای E9 به چه معنی است ؟

دمای آب گرمایش بیش از ۹۵ درجه افزایش یافته است

کد خطای E13 به چه معنی است ؟

نرم افزار دود دچار مشکل شده است

کد خطای E15 به چه معنی است ؟

پرشر دود مشکل دارد

کد خطای E17 به چه معنی است ؟

ترموستات دود فعال است

کد خطای E25 به چه معنی است ؟

مبدل اصلی یخ زده است

کد خطای E27 به چه معنی است ؟

پرشور آب دچار خطاست

کد خطای E29 به چه معنی است ؟

مدار برق رسانی شیر گاز دچار اختلال شده است

کد خطای E99 به چه معنی است ؟

خطای عدم تشخیص فن دار بودن و فن دار نبودن دستگاه

کد خطای A01 به چه معنی است ؟

حس نکردن شعله توسط حسگر

کد خطای A02 به چه معنی است ؟

اختلال در ترمستات

کد خطای A03 به چه معنی است ؟

پرشر دود عمل نموده است

کد خطای A04 به چه معنی است ؟

اشکال در پرشر آب

کد خطای A05 به چه معنی است ؟

خرابی برد

کد خطای A06 به چه معنی است ؟

Ntc مصرف

کد خطای A07 به چه معنی است ؟

Ntc گرمایش

کد خطای A11 به چه معنی است ؟

حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده است

کد خطای ADJ به چه معنی است ؟

تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر دمای گرمایش

چشمک زن زمستانه و تابستانه با باز شدن آب به چه معنی است ؟

اشکال در پرشر دود کش ۱۰ دقیقه

چشمک زن زمستانه و تابستانه به چه معنی است ؟

اشکال در پرشر آب تا ۱۰ دقیقه