تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو


کد خطاهای مربوط به تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو

در این قسمت می توانید کد خطاهای مربوط به تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو را مشاهده فرمایید تا در صورت وجود مورد خاص یا نیاز به مشورت با کارشناس فنی با ما تماس گرفته یا ثبت درخواست تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو را ثبت نمایید .
برای این منظور ابتدا آیتم تعمیر یخچال و فریزر را انتخاب کنید و سپس آیتم تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو را انتخاب کرده ، توضیحی درباره نوع مشکل یا خرابی بنویسید و شماره تماس خود را بگذارید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند .


شرح کد خطاها تعمیر یخچال ساید بای ساید دوو

سنسور فریزر اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است F1 به چه معنی است ؟

سنسور فریزر اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است F1

سنسور یخچال اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است r1 به چه معنی است ؟

سنسور یخچال اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است r1

سنسور درجه حرارت محیط اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است rt به چه معنی است ؟

سنسور درجه حرارت محیط اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است rt

سنسور برفک زدائی اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است d1 به چه معنی است ؟

سنسور برفک زدائی اتصال کوتاه دارد یا قطع شده است d1

سوئیچ یخچال خراب شده است dr به چه معنی است ؟

سوئیچ یخچال خراب شده است dr

سوئیچ فریزر خراب شده است dF به چه معنی است ؟

سوئیچ فریزر خراب شده است dF

خراب شده است Home bar سوئیچ dH به چه معنی است ؟

خراب شده است Home bar سوئیچ dH

سنسور یخ اتصال کوتاه یا قطعی دارد EI به چه معنی است ؟

سنسور یخ اتصال کوتاه یا قطعی دارد EI

سنسور جریان خراب است EF به چه معنی است ؟

سنسور جریان خراب است EF

سوئیچ افقی (داخل یخساز) اشکال دارد Et به چه معنی است ؟

سوئیچ افقی (داخل یخساز) اشکال دارد Et

اشکال در سیستم آبرسانی Eg به چه معنی است ؟

اشکال در سیستم آبرسانی Eg

اشکال در میکروسوئیچ ES به چه معنی است ؟

اشکال در میکروسوئیچ ES

داریم یخ را پایین می ریزد Et در حالتیکه خطای EA به چه معنی است ؟

داریم یخ را پایین می ریزد Et در حالتیکه خطای EA

سوئیچ پر بودن یخساز اشکال دارد Eu به چه معنی است ؟

سوئیچ پر بودن یخساز اشکال دارد Eu

سیکل(چرخه) غیر عادی است(اشکال در کمپرسور،کاپیلاری یا نشتی گاز وجود دارد) C1 به چه معنی است ؟

سیکل(چرخه) غیر عادی است(اشکال در کمپرسور،کاپیلاری یا نشتی گاز وجود دارد) C1

بازگشت پس از عملیات برفک زدائی غیر عادیست F3 به چه معنی است ؟

بازگشت پس از عملیات برفک زدائی غیر عادیست F3

Pull Down حالت Co به چه معنی است ؟

Pull Down حالت Co

نشانگر عملیات برفک زدائی دستی است d2 به چه معنی است ؟

نشانگر عملیات برفک زدائی دستی است d2